Energietransitie

We stappen de komende jaren over van vervuilende energiebronnen op duurzame, groene energie. Geen aardgas en steenkool, maar zon, wind, aarde en lucht. Die overstap heet de energietransitie en daar werkt ook de gemeente Nunspeet aan. Dat gebeurt onder andere in regionaal verband met de Regionale Energie Strategie (RES) en in lokaal verband met een TransitievisieWarmte.

De inhoud van de energietransitie

De energietransitie gaat grofweg over drie onderdelen: de productie (opwek), distributie (vervoer) en afname (gebruik) van energie. In het nieuwe systeem komen die drie onderdelen als volgt terug:

 • Productie: fossiele brandstof (zoals olie, gas en kolen) is grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen, zoals waterkracht, zon, wind en aardwarmte. Lees meer hierover op de pagina duurzame energieopwekking.
 • Distributie: we kunnen energie slim verdelen (smart grid) door de vraag af te stemmen op het aanbod in plaats van andersom. Bovendien willen we energie opslaan als het aanbod (tijdelijk) hoger is dan de vraag en wordt de energievoorziening meer decentraal georganiseerd.
 • Afname: er is veel aandacht voor energiebesparing en er moet balans zijn tussen vraag en aanbod van warmte, brandstoffen en elektriciteit. Lees meer hierover op de pagina energiebesparing.

Regionale Energie Strategie (RES) en Transitievisie Warmte (TVW)

In 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd, de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Hierin staat dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden, bijvoorbeeld met wind en zon. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen.

De uitkomsten daarvan staan in een RES. Daarnaast kijken gemeenten zelf welke wijken en buurten tot 2030 als eerste van het aardgas afgaan en op welke warmtebronnen zij overstappen, zoals elektriciteit, bodemwarmte of stadsverwarming. De plannen daarvoor staan in de TVW en worden verder uitgewerkt in Wijkuitvoeringsplannen (WUP’s).

De ambitie van de gemeente Nunspeet

Ook de gemeente Nunspeet neemt haar rol in de energietransitie en wil bijvoorbeeld van het aardgas afgaan en overstappen op duurzame alternatieven. Hierbij werken we als gemeente lokaal en regionaal onder andere samen met woning- en gebouweigenaren, woningcorporaties, netbeheerders, warmtebedrijven, lokale energiecoöperaties, regiogemeenten en inwoners.

  Energietransitie: wat kun je zelf doen?

  Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

  We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

  Nunspeet Leeft Natuurlijk!

  Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

  Contact

  Nunspeet Leeft Natuurlijk

  (0341) 25 99 11

  Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

  Stuur ons een e-mail