Energieopwekking

Voor het opwekken van energie gebruiken we in Nederland vervuilende fossiele brandstoffen als kolen en gas. Steeds vaker gebruiken we daarvoor ook duurzame bronnen, zoals water, wind en zon. Zo verminderen we de uitstoot van broeikasgassen, verbeteren we de luchtkwaliteit en beperken we klimaatverandering.

 

Energieopwekking in Nederland op een rij

In Nederland gebruiken we de volgende grijze en groene energiebronnen:

Grijze energie

  • Fossiele brandstoffen: de meeste energie wekken we op door aardgas, steenkool en aardolie te verbranden. Daarbij komt CO2 vrij en daarnaast veroorzaakt het vervuiling.
  • Kernenergie: de enige werkende kerncentrale in Nederland staat in Borssele. Hier worden uraniumatomen gespleten om energie op te wekken. Kernenergie stoot nauwelijks CO2 uit, maar het levert wel radioactief kernafval op.
  • Afval: afval dat we niet hergebruiken, kunnen we verbranden en omzetten in energie. Daarbij komt CO2 vrij, wat slecht is voor het milieu, maar minder dan bij fossiele brandstoffen. Bovendien neemt de hoeveelheid afval af. Toch blijft recyclen beter voor het milieu dan verbranden.

Groene energie

  • Zonne-energie: zonnepanelen en -boilers vangen zonlicht op en zetten dit om in elektriciteit of warmte. Ook in Nederland schijnt de zon hier genoeg voor.
  • Windenergie: in een windmolen zit een dynamo die draait en stroom opwekt. Daarmee kunnen we in Nederland veel groene energie opwekken, omdat het bijna altijd waait - zeker op zee en in kustgebieden.
  • Waterkracht: door water langs een dynamo te laten stromen - zoals wind bij windmolens - wordt energie opgewekt. In Nederland gebeurt dit zeer beperkt, onder meer in de rivier de Waal.
  • Biomassa: dit is een verzamelnaam voor materiaal van dierlijke en plantaardige herkomst, zoals hout, gft-afval, rioolslib en mest. Bij de verbranding daarvan komt energie vrij, maar biomassa is niet onomstreden.
  • Bodemwarmte: warmte uit de aardbodem en het bodemwater leveren ook groene energie op en worden bijvoorbeeld gebruikt om woningen, gebouwen en kassen te verwarmen.

De energietransitie: van grijs naar groen

Om milieuvervuiling en klimaatverandering te beperken, werken we aan de overstap op een duurzame, groene energievoorziening. Dat heet de energietransitie. Het doel is dat Nederland in 2050 (bijna) helemaal 'fossiel-vrij' is. Om dat voor elkaar te krijgen, maken 30 energieregio’s in Nederland plannen in een Regionale Energiestrategie (RES).

Ook de gemeente Nunspeet wil voor 2025 de gezamenlijke CO2-productie van haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties met 50% terugbrengen ten opzichte van 1990. Bovendien streven we ernaar dat de gemeentelijke organisatie zelf in 2025 CO2-neutraal is. Dat doen we door energie te besparen, maar ook door duurzaam op te wekken.

Energieopwekking: wat kun je zelf doen?

Er zijn veel dingen die je zelf kunt doen om met energieproductie aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door zonnepanelen of een warmtepomp te plaatsen. Check of jouw huis geschikt is voor lage temperatuurverwarming. Of sluit je aan bij een energiecoöperatie zoals NunspeetEnergie.

Kijk op onderstaande links om te zien wat je als inwoner, bedrijf of maatschappelijke organisatie nog meer kunt doen.

Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk!

Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

Contact

Nunspeet Leeft Natuurlijk

(0341) 25 99 11

Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

Stuur ons een e-mail