Over Nunspeet Leeft Natuurlijk

“Nunspeet is in 2050 klimaatneutraal voor zover het de energieproductie betreft en heeft een CO2-reductie van 100% ten opzichte van het basisjaar 1990.”

Zo start het programmaplan Duurzaamheid. De gemeente Nunspeet wil bijdragen om temperatuurstijging te voorkomen, die ervoor zorgt dat (zee)waterniveaus stijgen, dat klimaat en biodiversiteit verandert waardoor veel gebieden minder leefbaar worden. 

Bovengenoemde doelstelling moet in een aantal tussenstappen worden bereikt, gericht op verschillende doelgroepen:

2025 – streven naar een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie en Nunspeet 50% CO2-neutraal
2030 – CO2-neutraliteit met de omvang van het energiegebruik van allen huishoudens

2040 – CO2-neutraliteit met de omvang van de volledige gebouwde omgeving

2050 – Nunspeet 100% CO2-neutraal

Als gemeente willen wij het goede voorbeeld geven richting inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Denk aan het verduurzamen van gemeentelijke vastgoed en een duurzame organisatie. Wij werken daarom samen met onze partners.

Nunspeet Leeft Natuurlijk

We wonen midden in een prachtige natuur met bossen, heide, stuifzand, weilanden en water. We leven natuurlijk. En dat willen we blijven doen, zodat ook ons nageslacht kan blijven genieten van deze prachtige natuur. Door verduurzaming van het wonen, leven en werken in de gemeente Nunspeet streven we er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk draagt de gemeente zelf zorg voor de reductie. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk!

Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk!

Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

Contact

Nunspeet Leeft Natuurlijk

(0341) 25 99 11

Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

Stuur ons een e-mail