Toegankelijkheid

De gemeente Nunspeet werkt er hard aan om de eigen online informatie en dienstverlening gebruiksvriendelijk en toegankelijk te maken en te houden. Wij nemen continu maatregelen om de websites van de gemeente Nunspeet te laten voldoen aan het Besluit Digitale Toegankelijkheid.

Status toegankelijkheidslabel van Nunspeet Leeft Natuurlijk. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

De website Nunspeet Leeft Natuurlijk voldoet gedeeltelijk aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 niveau AA.  Dit staat in de toegankelijkheidsverklaring die gemaakt is op 28-01-2022 (voor het laatst is bijgewerkt op 12-04-2023).

Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend. Wij hebben maatregelen genomen om ze op te lossen. Daarnaast is een concrete planning gemaakt wanneer we de maatregelen uitvoeren.

Loopt u echter tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar onlineteam@nunspeet.nl of bel naar (0341) 25 99 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.

Onderzoeksresultaten

De website is geïnspecteerd door het Online team van de gemeente Nunspeet. Hieronder vindt u het onderzoeksrapport:

Genomen maatregelen

Gemeente Nunspeet heeft de volgende maatregelen genomen om de website Nunspeet Leeft Natuurlijk digitaal toegankelijk te maken:

  • Interne controle vóór publicatie: onze webredactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: onze webredactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content. Daarnaast laten wij onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool van Siteimprove. We gebruiken de uitkomsten van die toetsen om de hoofdwebsite verder toegankelijk te maken.
  • Ontwerp: we passen toegankelijkheid ‘by design’ toe. Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze websites.
  • Inkoop: bij de aanschaf van een digitaal product of een digitale dienst wordt de Europese norm EN 301549 opgenomen als eis.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

Overzicht met websites waarvoor de gemeente Nunspeet verantwoordelijk is.

Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk!

Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

Contact

Nunspeet Leeft Natuurlijk

(0341) 25 99 11

Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

Stuur ons een e-mail