Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Omdat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen, stijgt de temperatuur en verandert het klimaat. Daardoor neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Planten- en diersoorten worden bedreigd door deze klimaatverandering, maar ook de neerslag van stikstof op de bodem, fijnstof in de lucht en gebrek aan leefruimte werkt hieraan stevig mee. De natuur droogt uit, bomen sterven, vennen drogen op en dieren hebben het zwaar.

We kunnen de gevolgen van luchtvervuiling en klimaatverandering gelukkig beperken door ons gedrag en onze omgeving aan te passen. Ook kunnen we zorgen voor meer leefruimte voor planten en dieren.

 

Wereldwijd en lokaal probleem

De gevolgen van klimaatverandering zijn wereldwijd merkbaar: ijskappen smelten en de zeespiegel stijgt, oceanen verzuren, permafrost ontdooit en er zijn meer natuurrampen, mislukte oogsten en drinkwatertekorten. Bovendien sterven planten- en diersoorten uit, omdat ze zich niet kunnen aanpassen aan de veranderde leefomstandigheden. Daardoor verandert de natuur in Nederland. Dat zie je bijvoorbeeld aan de opkomst van de eikenprocessierups.

Ook lokaal zijn de gevolgen merkbaar. Zo leidt klimaatverandering in Nederland tot stijgende temperaturen en extremer weer: meer hittegolven, lange periodes van droogte en zware regenbuien. Daardoor is er meer kans op overstromingen. De bossen in onze omgeving hebben het zwaar door de droogte van de afgelopen jaren, waardoor veel bomen verdwijnen. Ook vergroot het de kans op natuurbranden.

Aanpassen aan veranderingen

In Nederland zijn de gevolgen van de klimaatverandering waarschijnlijk te beheersen. Zeker als we ons goed voorbereiden op het veranderende klimaat, kunnen we de nadelige gevolgen beperken. Dat noemen we klimaatadaptatie en kan op verschillende manieren:

 • Wateroverlast: geef (regen)water de ruimte, bijvoorbeeld door het in de bodem te laten lopen in plaats van in het riool.
 • Hittestress: vergroen muren, daken en parkeerplaatsen. Gebruik andere bouwmaterialen en verf asfalt. Daarnaast kan het ook heel eenvoudig door een boom te planten.
 • Overstromingen: verhoog dijken, duinen en waterkeringen naar hogere waterstanden en geef de rivieren de ruimte.
 • Droogte: voer water niet zo snel mogelijk af, maar houd het juist vast. Dat kan in meren en plassen, maar ook in de bodem of gewoon in je eigen tuin.
 • Verdwijnen van dier- en plantensoorten: verminder het verstenen van je tuin en geef de natuur meer ruimte. Meer planten leidt tot meer insecten en vogels die de (schadelijke) insecten weer eten. Ook het bieden van ruimte aan dieren voor voeding en om te schuilen is belangrijk.

Klimaatadaptatie en biodiversiteit in Nunspeet

De gemeente Nunspeet maakt werkt van klimaatadaptatie. Zo heeft de gemeente in 2019 samen met andere Noord-Veluwse gemeenten en Waterschap Vallei en Veluwe afspraken gemaakt over hoe zij werken aan een klimaatrobuuste regio. We bundelen onze krachten, delen kennis en werken samen aan bijvoorbeeld water- en rioleringsbeheer. Ook zijn we aangesloten bij Stichting Steenbreek, waarmee we buurten helpen te vergroenen.

Bovendien heeft de gemeente veel aandacht voor biodiversiteit. In het Groenbeleid staat dat er niet minder gemeentelijk groen mag komen. Bovendien wordt 30% van al onze bermen in 2030 ecologisch beheerd. We vormen onze bossen verder langzaam om naar meer gevarieerd bos met meer loofbomen. Dat is beter voor de brandveiligheid, zorgt voor meer variatie en biedt door een rijkere strooisellaag meer ruimte voor bodemleven.

Bijdragen aan een toekomstbestendig Nunspeet

Toch kan de gemeente dat niet zonder haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Een groot deel van de grond is namelijk niet in het bezit van de gemeente, maar is privé-eigendom. Denk aan bedrijfsdaken die we kunnen vergroenen en achtertuinen die we koel en waterbestendig kunnen maken. Dat zorgt bovendien voor meer voedsel en schuilplaatsen voor dieren, waaronder vogels en insecten.

Hier kunnen we aan bijdragen binnen de kernen, maar ook in het buitengebied, bijvoorbeeld door ecologische verbindingen te creëren. Dat zijn een soort snelwegen voor dieren, zoals houtsingels, bermen en slootranden.

  Klimaatadaptatie en biodiversiteit: wat kun je zelf doen?

  Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

  We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

  Nunspeet Leeft Natuurlijk!

  Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

  Contact

  Nunspeet Leeft Natuurlijk

  (0341) 25 99 11

  Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

  Stuur ons een e-mail