Klimaatadaptatie voor maatschappelijke organisaties

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Bovendien bedreigt het de biodiversiteit. We kunnen de gevolgen beperken door ons gedrag en onze omgeving aan te passen, bijvoorbeeld met het afkoppelen van regenwater of door terreinen klimaatbestendig in te richten.

Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk!

Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

Contact

Nunspeet Leeft Natuurlijk

(0341) 25 99 11

Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

Stuur ons een e-mail