Groene mobiliteit

Gemotoriseerd vervoer levert een forse bijdrage aan ons totale energieverbruik in Nunspeet: 37%. Het grootste gedeelte daarvan is het wegverkeer. Dat levert fijnstof op, maar ook geluidsoverlast. Bovendien draagt het bij aan de opwarming van de aarde en klimaatverandering.

Goederen- en personenvervoer

We reizen veel en vaak. Onze omgeving is daar ook grotendeels op ingericht. Denk aan wegen en sporen, parkeerterreinen, tankstations, bushaltes en treinstations. Al dat verkeer leidt tot milieuvervuiling en geluidsoverlast. Dat is schadelijk voor onze gezondheid, maar draagt ook bij aan de opwarming van de aarde.

Het is daarom belangrijk om het goederen- en personenvervoer te verduurzamen. Je kunt daarbij kijken naar de milieubelasting, maar ook verkeersveiligheid, geluidsoverlast en bereikbaarheid zijn factoren. Daarnaast neemt verkeer veel ruimte in beslag in de vorm van wegen en parkeerterreinen. Al die punten hebben invloed op ons welzijn, onze welvaart en onze planeet.

Groene mobiliteit

Door over te stappen op duurzame vormen van vervoer (dat noemen we groene mobiliteit) verminderen we de uitstoot van CO2 en de opwarming van de aarde en voorkomen we gezondheidsschade door bijvoorbeeld fijnstof, roet en stikstofdioxide. Bovendien verminderen we het aantal verkeersongevallen en de reistijd. Dat is goed voor ons humeur, maar ook voor de economie.

We kunnen ons mobiliteitssysteem op verschillende manieren verduurzamen:

 • Meer faciliteiten: als er meer laadpalen voor auto’s én fietsen, deelauto’s, (snel)fietspaden en P+R- of carpoolterreinen zijn, stimuleren we mensen daar meer en beter gebruik van te maken.
 • Openbaar vervoer: betaalbaar, betrouwbaar en hoogfrequent openbaar vervoer is een milieuvriendelijk alternatief voor de eigen auto.
 • Andere brandstoffen: schonere auto’s, vrachtwagens en bussen verminderen de CO2-uitstoot. Dat kan door ons wagenpark zuiniger te maken, maar ook door over te stappen op brandstoffen als elektriciteit, waterstof of groen gas.
 • Efficiënter gebruik: door meer thuis te werken en het overige verkeer beter te spreiden over de dag, voorkomen we files en daarmee extra vervuiling.
 • Minder lege kilometers: als we met meerdere mensen samen reizen en minder lege vrachtwagens laten rijden, scheelt dat drukte op de weg en uitlaatgassen.

Groene mobiliteit in Nunspeet

Duurzaam reizen of groene mobiliteit gaat dus verder dan de fiets pakken. De gemeente Nunspeet zet zich in om – daar waar mogelijk – de CO2-uitstoot door gemotoriseerd verkeer terug te dringen. Denk hierbij aan de fiets als prettig en veilig alternatief ten opzichte van de auto, meer laadpalen voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen.

  Groene mobiliteit: wat kun je zelf doen?

  Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

  We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

  Nunspeet Leeft Natuurlijk!

  Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

  Contact

  Nunspeet Leeft Natuurlijk

  (0341) 25 99 11

  Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

  Stuur ons een e-mail