Circulaire economie

In de circulaire economie is afval niet langer afval, maar een grondstof voor nieuwe producten. Dat is goed voor het milieu en klimaat. Daarom proberen we de hoeveelheid afval te verminderen en stimuleren we het hergebruik van grondstoffen.

Nederlanders gooien per jaar bijna 490 kilo afval weg. Daarvan leveren we iets meer dan de helft (56%) gescheiden in. Dat gescheiden afval kunnen we recyclen en vormt zo weer grondstof voor nieuwe spullen. Toch eindigt nog bijna de helft van ons afval in de verbrandingsoven en dat is zonde!

Van een lineaire economie...

In de traditionele, lineaire economie heb je grondstoffen waarmee je een product maakt, dat wordt gebruikt en vervolgens eindigt bij het restafval. Dat restafval gaat naar afvalenergiecentrales, waar we het verbranden. Dat is zonde, want daarmee gaan de grondstoffen verloren en stoten we veel CO2 uit.

Het betekent ook dat we elke keer nieuwe grondstoffen moeten winnen, die we nodig hebben voor voedsel, drinkwater, onderdak, kleding en elektrische apparaten. De vraag daarnaar neemt bovendien alleen maar meer toe, omdat de wereldbevolking blijft groeien. Grondstoffen worden daardoor steeds schaarser en duurder en kunnen uiteindelijk zelfs op raken.

...naar een circulaire economie

We zullen dus zuiniger met de grondstoffen om moeten gaan. Daarom zijn we de laatste jaren steeds meer gaan recyclen. Dat betekent dat we gebruikte producten (gedeeltelijk) kunnen hergebruiken. Denk aan glas dat in de glasbak eindigt of plastic dat we apart inzamelen en opnieuw kunnen gebruiken. Daardoor zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig en hoeven we minder te verbranden.

Toch houden we nog restproducten over die eindigen in de verbrandingsoven: zo’n 50 vuilniszakken per persoon per jaar. In een circulaire economie is dat niet zo: bijna alle producten die we dan gebruiken, kunnen we steeds opnieuw gebruiken. Het is daarbij belangrijk dat we:

 • reduce: zo min mogelijk grondstoffen gebruiken;
 • reuse: zo veel mogelijk producten en onderdelen hergebruiken;
 • recycle: grondstoffen hoogwaardig hergebruiken.

Drie redenen voor een circulaire economie

Er zijn drie belangrijke redenen om over te stappen op een circulaire economie:

 1. Gebruik van grondstoffen: er is steeds meer vraag naar grondstoffen, terwijl er steeds minder beschikbaar is. Door gebruikte grondstoffen opnieuw te gebruiken, voorkomen we dat ze uiteindelijk opraken.
 2. Invloed op het milieu: het winnen en gebruiken van grondstoffen heeft invloed op het milieu. Bovendien komen bij verbranding CO2 en schadelijke stoffen vrij. In een circulaire economie is de milieu-impact en de CO2-uitstoot lager.
 3. Onafhankelijk van andere landen: we halen veel grondstoffen uit het buitenland. Als we de grondstoffen die we toch al hebben, hergebruiken in plaats van verbranden, hoeven we minder te importeren.

Samen naar een circulaire economie

Door slimmer om te gaan met grondstoffen, zorgen we dus voor een gezondere wereld met ook in de toekomst voldoende grondstoffen. Daarom stimuleren we in Nunspeet het hergebruik van grondstoffen uit afval. Dat kunnen we niet alleen; ook consumenten, bedrijven en organisaties hebben hierin een rol. Bijvoorbeeld door spullen langer te gebruiken, afval goed te scheiden en minder wegwerpproducten te kopen.

  Circulaire economie: wat kun je zelf doen?

  Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

  We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

  Nunspeet Leeft Natuurlijk!

  Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

  Contact

  Nunspeet Leeft Natuurlijk

  (0341) 25 99 11

  Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

  Stuur ons een e-mail