Toekomstbestendig wonen lening

De gemeente Nunspeet biedt inwoners die hun woning willen voorbereiden op de toekomst ondersteuning met de Toekomstbestendig Wonen Lening. De lening vervangt de Duurzaamheidslening die sinds 2014 werd ingezet. Het verschil zit m.n. in een breder pakket aan maatregelen dat in aanmerking komt voor de lening en de verschillende leenvormen, consumptief en hypothecair tot een bedrag van € 50.000.

Wat u moet weten

Met de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ kunnen woningeigenaren tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen om hun woning te verbeteren. Je kunt bijvoorbeeld je woning isoleren, zonnepanelen aanbrengen, je badkamer op de begane grond plaatsen of asbest verwijderen. De gemeente wil zo positief bijdragen aan het verduurzamen en het levensloopbestendig maken van woningen. Een belangrijke voorwaarde is dat met de verbetering minimaal één duurzaamheidsmaatregel genomen wordt. Lees voor dat je lening aanvraagt de verordening Toekomstbestendig Wonen goed door.

Aanvragen

Stuur het ondertekende aanvraagformulier Toekomstbestendig Wonen lening met de benodigde bijlagen naar de gemeente Nunspeet. De gemeente beoordeelt vervolgens aan de hand van uw gegevens of je voldoet aan de voorwaarden. Daarna ontvang je het aanvraagformulier van SVn. SVn stuurt je een offerte voor de lening.

Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk!

Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

Contact

Nunspeet Leeft Natuurlijk

(0341) 25 99 11

Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

Stuur ons een e-mail