Toekomstbestendig Wonen Lening VvE’s

De Toekomstbestendig Wonen Lening VvE is een lening met lage rente voor investeringen in de gemeenschappelijke voorzieningen van een VvE. De lening is voor duurzame investeringen en renovatie.

Wat moet je weten?

Met de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening VvE Nunspeet’ kunnen bewoners van een VvE tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen om de gemeenschappelijke voorzieningen van de VvE te verduurzamen en te renoveren.

Je kunt bijvoorbeeld de schil isoleren, gezamenlijk zonnepanelen aanbrengen en of de collectieve warmtevoorziening verduurzamen. Daarnaast komen ook renovatie en asbestsanering in aanmerking. De gemeente wil zo positief bijdragen aan het verduurzamen en het levensloopbestendig maken van onze leefomgeving.

Een belangrijke voorwaarde is dat met de verbeteringen minimaal één duurzaamheidsmaatregel genomen wordt. Lees voor dat je de lening aanvraagt de Verordening Toekomstbestendig Wonen Lening VvE's gemeente Nunspeet goed door.

Aanvragen

Vul digitaal het aanvraagformulier Toekomstbestendig Wonen Lening VvE Nunspeet in. Geef het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met bijbehorende bijlagen af aan de balie van het gemeentehuis of stuur dit per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79      
8070 AB Nunspeet

  • De gemeente beoordeelt aan de hand van uw gegevens of je voldoet aan de voorwaarden van de verordening;
  • Bij goedkeuring ontvang je een toewijzingsbrief, waarmee je de lening daadwerkelijk bij SVn kunt aanvragen;
  • SVn beoordeelt de aanvraag financieel en stuurt je een offerte voor de lening;
  • Je besluit al of niet gebruik te maken van het aanbod.

 

 

Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk!

Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

Contact

Nunspeet Leeft Natuurlijk

(0341) 25 99 11

Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

Stuur ons een e-mail