Toekomstbestendig Wonen Lening

Je woont fijn en bent tevreden met de buurt en de mensen om je heen. Het ligt dus voor de hand om hier zo lang mogelijk te blijven wonen. Zeker als je je huis energiezuiniger kunt maken. Met de Toekomstbestendig Wonen Lening is dat mogelijk.

Wat houdt de Toekomstbestendig Wonen Lening in?

Om te kunnen blijven wonen in je vertrouwde omgeving is het soms nodig je woning aan te passen, zodat je er op latere leeftijd ook veilig kunt wonen. Bijvoorbeeld door het realiseren van een slaap en badkamer op de begane grond of het drempelvrij maken van je woning. Maar ook het verwijderen van asbest en andere duurzame maatregelen kun je financieren met de Toekomstbestendig Wonen Lening.

Vier soorten leningen

Er zijn vier soorten leningen mogelijk: consumptief, hypothecair, Verzilverlening en de Maatwerklening. Afhankelijk van je leeftijd, inkomen en of er wel of geen overwaarde is van je woning biedt de Toekomstbestendig Wonen Lening voor bijna iedere woningeigenaar in de gemeente Nunspeet een financieringsoplossing. Voor elke lening geldt dat minimaal één energiemaatregel onderdeel moet zijn van de voorgenomen investeringen.

De maatregelen die voor de lening in aanmerking komen:

  • Energiebesparing en -opwekking (isolatie, zonnepanelen, warmtepomp).
  • Levensloopbestendigheid (bijvoorbeeld badkamer en slaapkamer op de begane grond, betere toegankelijkheid van de woning).
  • Kwaliteitsverbetering (bijvoorbeeld een verouderde badkamer vernieuwen).
  • Funderingsherstel en asbestsanering.

Bekijk alle informatie over de verschillende leenvormen. De regeling is een initiatief van de provincie Gelderland en wordt samen met de gemeente en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) uitgevoerd. SVn is de uitvoerder, stort de lening in een bouwdepot en betaalt rechtstreeks uit aan de aannemer/installateur.

Wat is SVn?

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Samen met overheden en andere samenwerkingspartners helpt SVn bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij het financieren van maatregelen die anders misschien niet mogelijk waren geweest. Zoals het kopen van je eerste huis.

Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk!

Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

Contact

Nunspeet Leeft Natuurlijk

(0341) 25 99 11

Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

Stuur ons een e-mail