Samenwerken tegen gevolgen van klimaatverandering

Dat ons klimaat verandert, is steeds vaker te merken: ondergelopen straten, uitgedroogde natuurgebieden, oververhitte ouderen en drinkwatertekort in hete zomers.

Klimaatverandering zorgt voor meer problemen door hevige regenbuien en langdurige hitte en droogte. Om beter voorbereid te zijn - en omdat wateroverlast, hitte en droogte niet stoppen bij de gemeentegrens - werkt de gemeente Nunspeet samen met het waterschap, 27 gemeenten, de provincies Utrecht en Gelderland en de GGD’en en Veiligheidsregio’s. Samen vormen we de regio Vallei en Veluwe. De basis van deze unieke samenwerking is een ondertekend manifest waarin de afspraken staan die we hebben gemaakt hoe we met de klimaatverandering om kunnen gaan.

De komende jaren gaan we met onze partners aan de slag met klimaatadaptatie. Samen staan we sterker. Meer kennis en meer ervaring. Dit alles komt samen in het Regionaal Adaptieplan (RAP). Het RAP is onlangs door het college van de gemeente Nunspeet vastgesteld en ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Onder het motto ‘Regionaal delen, lokaal doen’ is het RAP bestuurlijk bekrachtigd. Het RAP biedt ons richting en handvatten om onze regio en dus ook Hulshorst, Vierhouten, Elspeet en Nunspeet klimaatbestendig(er) te maken. Meer informatie vind je op klimaatvalleienveluwe.nl.

Wethouder Marije Storteboom: “We hebben al veel stappen ondernomen. Het delen van kennis door deze unieke samenwerking, maakt dat we nog veel meer kunnen doen. Daarnaast is klimaatadaptatie niet alleen een taak van ons als overheid, maar ook van bewoners en bedrijven. Vervang tegels en stenen in je tuin door meer groen. Kijk ook eens op de pagina klimaatadaptie voor meer tips.”

Foto thermometer

Thermometer

Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk!

Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

Contact

Nunspeet Leeft Natuurlijk

(0341) 25 99 11

Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

Stuur ons een e-mail