Regionale Energiestrategie

Wat is uw mening over zonneparken en windmolens op de Noord West Veluwe? Onlangs gingen we in gesprek met bewoners uit onze gemeente.

De regio Noord-Veluwe wil een bijdrage leveren aan de energietransitie, de overgang naar duurzame energie. Daarvoor werkt de regio aan een Regionale Energiestrategie (RES), een plan voor grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit (zon en wind) en een regionale warmtestructuur (aardgasvrij). Iedereen is nodig om dit tot een succes te maken. De klimaatverandering vraagt erom én de generaties na ons gunnen we ook een prettige en gezonde woon- en leefomgeving.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de conceptversie van de RES. Deze concept-RES bevat nadrukkelijk nog geen besluiten. Op basis van vele bijeenkomsten in de regio zijn drie varianten ontwikkeld die mogelijke zoeklocaties beschrijven waar grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit kan plaatsvinden. Ook in de gemeente Nunspeet worden mogelijke zoeklocaties voorgesteld.

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek, Putten, provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, netbeheerder Liander, de verenigde Noord-Veluwse woningcorporaties, de verenigde Noord-Veluwse energiecoöperaties, Natuur en Milieu Gelderland en VNO-NCW hebben met ongeveer 130 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere partijen uit de Noord-Veluwe gewerkt aan dit conceptplan.

Wat is de planning?

Tot eind november 2020 kon u uw mening geven. Ook de gemeenteraden, de Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap bespreken het conceptplan. Daarna werkt de regio met onder andere de reacties uit de Noord-Veluwse samenleving en de reacties uit de bestuurlijke besluitvorming toe naar de definitieve energiestrategie. Deze moet op 1 juli 2021 klaar zijn.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@energiestrategienv.nl.

Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk!

Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

Contact

Nunspeet Leeft Natuurlijk

(0341) 25 99 11

Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

Stuur ons een e-mail