Realiseer jij de zonnestroominstallatie op de voormalige Kijktuinen?

Dit voorjaar start de gemeente de meervoudig onderhandse aanbesteding voor de realisatie van de zonnestroominstallatie op het terrein van de voormalige Kijktuinen. De opdracht omvat het turn-key opleveren van een zonnestroom installatie ter grootte van 1.2 MWp op iets meer dan een hectare per 1 januari 2022.

Door verduurzaming van het wonen, leven en werken in de gemeente Nunspeet streven we er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten. Bijvoorbeeld door niet meer energie te gebruiken dan dat we lokaal opwekken. Waar mogelijk draagt de gemeente zelf zorg voor het terugbrengen van het energieverbruik en het opwekken van de benodigde energie.

Dat doen we o.a. voor het nieuwe zwembad. De energie die het zwembad nodig heeft, wekken we op in Nunspeet. Voor een groot deel op de locatie van het zwembad zelf en voor een deel op het te ontwikkelen zonneveld De Kijktuinen aan de Kienschulpenweg in Nunspeet.

In 2019 werd voor dit plan een omgevingsvergunning verleend. Dit voorjaar start de gemeente de meervoudig onderhandse aanbesteding voor de realisatie van het plan. De opdracht omvat het turn-key opleveren van een zonnestroom installatie ter grootte van 1.2 MWp op iets meer dan een hectare per 1 januari 2022.

Partijen die geïnteresseerd zijn om in aanmerking te komen voor de mvo aanbesteding roepen we op om zich voor 26 april 2021 aan te melden via gemeente@nunspeet.nl o.v.v. naam, adres en woonplaats. Deze oproep doet de gemeente om ook lokale partijen een kans te geven mee te dingen in deze opdracht. In totaal worden vijf partijen uitgenodigd.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor mogelijke deelname aan de aanbesteding, voorwaarden waar we in de voorselectie op toetsen zijn o.a.

  • Bedrijven moeten financieel gezond (solvabel en liquide) zijn.
  • Bewezen expertise in de realisatie van zonnevelden met vergelijkbare omvang.
  • Ervaring met het onderhoud en beheer van zonnevelden.
  • Ervaring met natuurinclusieve ontwikkeling van zonnevelden.

Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk!

Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

Contact

Nunspeet Leeft Natuurlijk

(0341) 25 99 11

Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

Stuur ons een e-mail