Nieuwe ketel voor gemeentehuis

Het gemeentehuis van Nunspeet wordt in 2022 een stuk duurzamer. Medio oktober starten Hellebrekers en Tieluk met de vervanging van de cv-installatie. Doordat de huidige cv-ketels aan vervanging toe waren, had de gemeente het voornemen om deze te vervangen door een duurzamere variant.

Na grondig onderzoek is gekozen voor bijmenging van waterstof in de nieuwe gasgestookte HR-ketels. In deze variant wordt ca. 40% aardgas gebruikt, ca. 30% waterstof bijgemengd en ca. 30% restwarmte van de waterstofgenerator ingezet. Hierdoor wordt circa 60% aardgas bespaard. De verwachting is dat binnen de levensduur van de ketels het percentage waterstof (en restwarmte) nog kan toenemen. Naast het feit dat hierdoor de energielasten zullen dalen, wil de gemeente Nunspeet hiermee invulling geven aan de voorbeeldrol.

Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk!

Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

Contact

Nunspeet Leeft Natuurlijk

(0341) 25 99 11

Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

Stuur ons een e-mail