Kloempen: kunst in het bos

Experimentele kunst in het bos? Daar lijkt het wel een beetje op... In het gemeentelijke bos van Nunspeet wordt geëxperimenteerd in Klimaatslim Bosbeheer.

Vanuit het nationale klimaatakkoord heeft de bos- en natuursector een aantal pilots ontwikkeld die zich richten op uitvoering, testen en kennisvastlegging. Nunspeet neemt sinds 2019 actief deel aan de pilot ‘Revitalisering laag productief bos’. 

In het boscomplex Zuiderbosch van de gemeente zijn ruim 3.500 bomen geplant, verdeeld over 54 groepen; de zogenaamde kloempen. Het gaat hier om de aanplant van de hazelaar, tamme kastanje, ratelpopulier en gewone esdoorn. Dit zijn afwijkende soorten voor het Veluwse bos. Zonder in te grijpen in het aanwezige bos worden op kleine open plekken de kloempen aangelegd. Hiermee wordt een nieuwe etage jong bos ontwikkeld onder het bestaande bos.

Naast dat er door deze nieuwe aanplant extra CO2 wordt vastgelegd (een van onze klimaatdoelen), ontstaat er door de ‘verloving’ een veerkrachtiger en weerbaarder bos. Verloving betekent dat we stapsgewijs het bos omvormen van een naaldbos naar een gemengd bos met meer loofhout. Dit extra loofhout heeft een aantal grote voordelen: het blad zorgt in de toekomst voor verbetering van het vochthoudend vermogen en de vruchtbaarheid van de bosbodem. Daarnaast zorgen de loofbomen voor een betere brandveiligheid, meer variatie in de soorten (stimulans biodiversiteit) en een gespreid risico op ziektes door menging van soorten.

Wellicht heeft u in deze coronaperiode langs deze blauwe kokers, het kunstwerk, in het bos gelopen. Deze klimaatkokers zijn allereerst ter bescherming tegen wildvraat van voornamelijk herten. Daarnaast vormen deze klimaatkokers bescherming van de jonge aanplant tegen het klimaat zelf en met name tegen de felle zon. Tijdens de pilot werd al heel snel duidelijk dat voor herten de klimaatkokers niet afdoende zijn. De herten eten rustig de topjes van de bomen die net boven de kokers uitkomen. Daarom ziet u nu vaak een extra tijdelijk wildraster om de kloempen staan.

Niet alles wat we in het kader van deze pilot geplant hebben, slaat aan. Door de arme grindrijke zandbodem van het gebied is de sortimentskeuze toch al heel beperkt en zien we nu al dat de hazelaar het erg moeilijk heeft op enkele plekken. Daarvoor is het natuurlijk ook een pilot en door experimenteren, leren we. Toch een beetje Experimentele Kunst dus.

Kloempen

Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk!

Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

Contact

Nunspeet Leeft Natuurlijk

(0341) 25 99 11

Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

Stuur ons een e-mail