Groeiplaatsverbetering monumentale lindes

Op 2 en 3 maart ploft TFI – vitaler groen in opdracht van de gemeente Nunspeet de monumentale lindes aan de westzijde van de Laan tussen de Brinkersweg en Secretaris Boerhoutweg. Onder zeer hoge druk wordt eerst lucht en vervolgens voeding met gezonde bacteriën, lava en actieve houtskool in de grond gespoten.

Zo komt er weer lucht, vocht en voeding bij de wortels, die het zwaar hebben onder de verharding van de weg en het trottoir. De lava en de houtskool zorgen voor het openblijven van de scheuren voor een langere tijd.

De bomen blijven door deze behandeling langer in het blad, produceren hierdoor meer zuurstof en zorgen voor een grotere CO2-opname. Daarnaast vangen ze meer fijnstof af. De bomen worden gezonder waardoor ze minder last hebben van luis en ze vormen minder dood hout. Bovendien gaan de bomen hierdoor dieper in de grond wortelen en is er minder overlast van de druk op de bestrating.

De oude, monumentale bomen die geploft worden, zijn beeldbepalend, van cultuurhistorische waarde en ze leveren ons per jaar veel meer op dan een jonge boom: meer zuurstof, meer biodiversiteit, meer CO2-opname en ze zijn belangrijk in de strijd tegen hittestress.

Overlast

In de week van het ploffen rijdt er een grote wagen met een spuitlans door de Laan. Deze wagen - die tijdens de werkzaamheden een laag brommend geluid maakt - heeft ruimte nodig. We vragen u in deze week geen auto’s te parkeren op de parkeerplaatsen en de opritten aan de westzijde van de Laan (kant tegenover de Aldi en Clockenslagh). Delen van het trottoir worden tijdelijk afgezet. Het blokkeren van de rijbaan proberen we zoveel mogelijk te voorkomen.

De bestrating, het trottoir en de weg komen door het inspuiten van de lucht kort omhoog. Vervolgens kan de bestrating er wat onregelmatig uit komen te zien, maar dit wordt hersteld daar waar een gevaarlijke situatie ontstaat. In de tegels en rijweg ontstaan kleine gaatjes. Deze moeten zo lang mogelijk openblijven. Na enkele jaren - als de wortels dieper in de grond zitten en er minder druk op de bestrating is - wordt de weg opnieuw bestraat. Uiteindelijk een verbetering dus.

Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk!

Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

Contact

Nunspeet Leeft Natuurlijk

(0341) 25 99 11

Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

Stuur ons een e-mail