Groei in de opwek van energie uit zon en wind

In Nunspeet zijn in de afgelopen twee jaar 89 energieprojecten gerealiseerd. In 2021 lag dit aantal nog op 13. Het gaat dan om ‘zon op grote daken’ en het zonneveld bij de Kijktuinen.

Ook in de rest van de regio Noord-Veluwe is een groei te zien in de opwek van energie uit zon en wind. Dat blijkt uit het Voortgangsdocument van de de Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Veluwe. De rapportage geeft aan welke stappen in de regio zijn gezet en wat er nog in de pijplijn zit aan energieprojecten. In de komende jaren moet wel een aantal vraagstukken worden opgelost om tempo te houden.

Regionale Energie Strategie

Elke twee jaar maken de gemeenten, de provincie en het waterschap de tussenbalans op hoe ver ze zijn met de uitvoering van de RES. Zij werken samen om hun ambitie voor 2030, die in 2021 in de RES 1.0 is vastgelegd, waar te maken. Er is afgesproken om 0,53 terawattuur (TWh) duurzame zonne- en windenergie op te wekken. Deze ambitie is met betrokkenheid van maatschappelijke partners, inwoners en ondernemers tot stand gekomen en past in het energiesysteem en de leefomgeving. Om het regionale doel te behalen, moeten de projecten in de pijplijn voor 2030 worden gerealiseerd en moet er daarnaast voor 0,18 TWh nieuwe energieprojecten worden gepland.

Belemmeringen en vraagstukken oplossen

De groei van duurzame elektriciteit heeft – mede door de Coronapandemie, de Oekraïneoorlog en de stijging van de energieprijzen – een enorme versnelling gekregen. De groei gaat inmiddels zo snel dat het elektriciteitsnetwerk het niet meer kan bijbenen. Daarnaast wordt de regio geconfronteerd met de vraag: hoe kun je de energietransitie vormgeven zonder negatieve impact op de natuur? Dit dilemma is op de Noord-Veluwe nog duidelijker dan in andere regio’s in het land. Uitbreiding van de onderstations van het elektriciteitsnet lopen vast door stikstofuitstoot tijdens de bouwfase. Windmolens en wespendieven gaan moeilijk samen. Investeren in een natuurinclusieve energietransitie blijkt een uitdaging en het vraagt om een nieuwe manier van kijken.

Slimme combinaties

De regio werkt daarom samen met gemeenten, netbeheerders en bedrijvenkringen aan Smart Energy Hubs. Hiermee wordt opwek en gebruik, opslag en conversie, en energie-infrastructuur lokaal met elkaar in balans gebracht. Zo wordt op een slimme manier de druk op het elektriciteitsnet verkleind en de verduurzaming en ontwikkeling van bedrijven mogelijk gemaakt. Er wordt dus gekeken naar wat er wél kan om tempo te kunnen blijven maken.

Het Voortgangsdocument is vastgesteld door de colleges van alle 7 gemeenten op de Noord-Veluwe en ter informatie gedeeld met de raden.

Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk!

Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

Contact

Nunspeet Leeft Natuurlijk

(0341) 25 99 11

Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

Stuur ons een e-mail