Een klimaatrobuuste regio

Noord-Veluwse gemeenten én waterschap werken aan een klimaatrobuuste regio.

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten én Waterschap Vallei en Veluwe hebben verkend hoe zij bij het bouwen van woningen en bedrijven rekening kunnen houden met het veranderende klimaat. Dit heeft geleid tot de 'Afspraken klimaatadaptief bouwen Noord-Veluwe'. De gemeenteraden en colleges worden opgeroepen na de verkiezingen deze afspraken als uitgangspunt te hanteren voor alle bouwwerkzaamheden.

De zeven gemeenten op de Noord-Veluwe en het waterschap hebben in 2019 afgesproken om samen te werken aan een klimaatrobuuste regio. Dit betekent dat we de gevolgen van de klimaatverandering willen beperken door maatregelen te nemen. Water wordt vastgehouden of geborgen waardoor de risico's op wateroverlast niet toenemen. Zo veel mogelijk regenwater wordt in de bodem geïnfiltreerd waardoor de droogte wordt beperkt. Daarnaast stellen alle gemeenten hitteplannen op waarin aandacht is voor de ouderen die extra kwetsbaar zijn tijdens hittegolven. Er worden groene plekken gecreëerd die tevens zorgen voor verkoeling van de steden en dorpen. In vele dorpen en wijken is zichtbaar dat hier aan gewerkt wordt en ook veel inwoners doen zelf actief mee. Ze worden daarbij ondersteund met kennis en geld vanuit de gemeenten.

Bouwen voor de toekomst

De inrichting van onze woonomgeving is van groot belang om de klimaatverandering op te vangen. Samen met ander overheden en bouwbedrijven is nagedacht hoe samengewerkt kan worden aan een toekomstbestendige omgeving. De afspraken liggen er nu. Denk daarbij aan het bergen en infiltreren van minimaal de helft van de regen die valt, voldoende groen in de dorpen en steden en het besparen van drinkwater. Na de verkiezingen is het aan de nieuwe bestuurders om de afspraken ook in de praktijk te brengen.

Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk!

Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

Contact

Nunspeet Leeft Natuurlijk

(0341) 25 99 11

Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

Stuur ons een e-mail