Heb jij plannen voor een zonneveld in Nunspeet?

Afgelopen jaar besloot de gemeenteraad om als pilot - onder voorwaarden - derden de ruimte te geven voor het ontwikkelen van een zonneveld van maximaal twee hectare.

Partijen die geïnteresseerd zijn om in Nunspeet een zonneveld te ontwikkelen, kunnen dit tot 8 oktober kenbaar maken door een mail te sturen naar gemeente@nunspeet.nl o.v.v. naam, adres en woonplaats. U wordt dan uitgenodigd voor een startgesprek; een vooroverleg waarin u aangeeft wat uw globale idee is. Wij geven van onze kant de spelregels en de randvoorwaarden vanuit de gemeente aan. Een belangrijk punt waar we recent mee geconfronteerd werden en waar zeker ook rekening mee moet worden gehouden is de melding van lokale netcongestie die Tennet 2 september jl. deed.

De voorwaarden leest u ook in het beleidskader Zonne-energie 2020 en de werkwijze staat beschreven in het procesdocument Zon.

De gemeente doet deze oproep om zoveel mogelijk lokale partijen een kans te geven dit pilotproject te realiseren.

Gemeente Nunspeet & duurzaamheid

We streven er gezamenlijk naar om voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten en de biodiversiteit te verbeteren. Waar mogelijk dragen we zelf zorg voor de afname. Daarnaast bieden wij handvatten voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hen te inspireren en te stimuleren bij te dragen aan een klimaatneutraal Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk!

Lees meer over Nunspeet Leeft Natuurlijk

Contact

Nunspeet Leeft Natuurlijk

(0341) 25 99 11

Markt 1, 8071 GJ Nunspeet

Stuur ons een e-mail